Komanda

Esame patyrusi profesionalų komanda, turime didelę patirtį energetikos, finansų ir turto valdymo srityse.

Mūsų patirtis

Savo žinias kaupiame vykdydami stambius verslo įsigijimų ir susijungimų, tarptautinio finansavimo, rizikos valdymo, turto valdymo ir energetikos vystymo projektus. 

Povilas Pečiulis

CEO, Valdybos narys

Donatas Kundrotas

Investicijų direktorius, valdybos narys

Oleg Martyniuk

Valdybos pirmininkas

Aldona Lekšaitė

Teisininkė ir atitikties pareigūnė

Olga Kleinova

Rizikos pareigūnė

Marius Lukminas

Investicijų valdytojas

Vytenis Sušinskas

Investicijų valdytojas

Martynas Abečiūnas

Vyr. investicijų analitikas

Aleks Valiukevič

Vyr. investicijų analitikas

Pavlo Shalamaha

Techninis vadovas

Ieva Punytė

Tvarumo vadovė

Lukas Girdvainis

Investicijų analitikas

Ugnė Bartašiūtė

Komunikacijos vadovė

Aurimas Eskis

PPA vadovas

Povilas Pečiulis

CEO, Valdybos narys

Povilas Pečiulis turi daugiau nei 20 metų patirtį finansų skyriuje, investicijų ir projektų valdymo srityse. Povilas yra UAB „Modus Asset Management“ generalinis direktorius, atsakingas už strategines įmones veiklos kryptis, komandos formavimą, investicinių fondų kūrimą bei veiklos įgyvendinimo užtikrinimą.

Prieš pradėdamas vadovauti UAB „Modus Asset Management“, Povilas dirbo „Modus Group” finansų direktoriumi ir vadovavo verslo sandorių komandai. „Modus Group“ yra tarptautinė įmonių grupė, šiuo metu veikianti 12 Europos rinkų. Grupės pagrindinė veikla apima keturias sritis – atsinaujinančią energetiką, mobilumo paslaugas, automobilių verslą ir investicinių fondų valdymo įmonę UAB „Modus Asset Management“.

Didžioji dalis ankstesnės Povilo patirties glaudžiai susijusi su energetikos sritimi – jis dirbo EY verslo konsultavimo paslaugų skyriuje ir „Swedbank”.

Povilas Vilniaus universitete baigė ekonomikos studijas, vėliau žinias gilino studijuodamas vykdomąsias studijas JAV universiteto „Singularity“ skyriuje, Vilniuje.

Donatas Kundrotas

Investicijų direktorius, valdybos narys

Turėdamas daugiau nei 12 metų patirtį sandorių, vertinimo ir modeliavimo srityse, UAB „Modus Asset Management“ Donatas Kundrotas vadovauja fondų platinimo ir investavimo veikloms, apimančias santykių su investuotojais palaikymą, įmonių įsigijimo ir susijungimo sandorius, bankinį finansavimą bei elektros pirkimo-pardavimo sutarčių (PPA) sudarymą.

Prieš pradėdamas dirbti UAB „Modus Asset Management“ Donatas vadovavo „Modus Group“ susijungimams ir įsigijimams (2 m.) ir užėmė finansų konsultacijų skyriaus vadovo pareigas „Deloitte“ (8 m.), kur konsultavo privataus kapitalo ir strateginius klientus verslo sandorių srityje.

Donatui 2014 m. yra suteikta CFA akreditacija. Jis yra įgijęs ekonomikos bakalauro laipsnį ISM Vadybos ir ekonomikos universitete (2010 m.), taip pat vadovų magistro laipsnį BMI Executive Institute (2017 m.).

Oleg Martyniuk

Valdybos pirmininkas

Oleg Martyniuk turi daugiau nei 11 metų vadovavimo patirtį. UAB „Modus Asset Management“ Oleg palaiko ryšius su investuotojais, finansų įstaigomis ir kitomis institucijomis.

Šiuo metu Oleg taip pat yra „Modus Group“ valdybos narys, atsakingas už automobilių verslus. Anksčiau vadovavęs grupės automobilių, jų parkavimo bei mobilumo verslams jis užtikrino spartų šių grupės sektorių augimą.

Oleg yra įgijęs ekonomikos bakalauro laipsnį ISM Vadybos ir ekonomikos universitete (2010 m.) bei magistro laipsnį „St. Andrews“ universitete (2013 m.), vykdomąsias studijas tęsė IMD ir „Singularity“ universitetuose.

Aldona Lekšaitė

Teisininkė ir atitikties pareigūnė

Turėdama daugiau nei 12 metų patirties, įgytos įvairiuose teisiniuose projektuose, Aldona rūpinasi fondų steigimu, atitikties ir įmonių teisės klausimais. Aldona teikia su taikomu teisiniu reguliavimu susijusias konsultacijas, sudaro atitikties programas ir prižiūri jų bei atskaitomybės priežiūros institucijoms reikalavimų laikymąsi, taip pat atstovauja UAB „Modus Asset Management“ bendradarbiaujant su Lietuvos banku ir kitomis institucijomis.

Aldona taip pat daugiau kaip 6 metus dirba „Modus Group“ teisininke. Kiek anksčiau prieš tai ji teikė teisines paslaugas ECOVIS advokatų kontoroje.

Aldona yra įgijusi intelektinės nuosavybės teisės magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete.

Olga Kleinova

Rizikos pareigūnė

Daugiau nei 16 metų patirtį vidaus ir finansų kontrolės srityse turinti Olga prisideda prie komandos savo žiniomis apie aktyvų ir tinkamą rizikų stebėjimo ir valdymo procesą.

Olga yra atsakinga už rizikos valdymą, vidaus audito procedūras ir mokestinių reikalavimų vykdymą. Ji daugiau nei 10 metų dirba „Modus Group“ mokesčių ir vidaus kontrolės direktore. Prieš pradėdama karjerą UAB „Modus Asset Management“, Olga buvo vyresnioji audito departamento auditorė Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje. Ji taip pat dirbo audito projektų vadove „Grant Thornton“ ir vyresniąja konsultante EY.

Olga Vilniaus universitete įgijo verslo valdybos ir administravimo magistro laipsnį. Ji yra atestuota vidaus auditorė ir Vidaus auditorių instituto („Institute of Internal Auditors“) narė. Taip pat, nuo 2023 m. sertifikuota AML ir ICA narė.

Marius Lukminas

Investicijų valdytojas

Marius turi daugiau nei 11 metų profesinę patirtį sandorių, vertinimo ir modeliavimo srityse. Taikydamas šią patirtį UAB „Modus Asset Management“ jo pagrindinės atsakomybės apima fondų platinimą, vertinimą ir modeliavimą, įsigijimo ir pardavimo sandorių sudarymą, bankinį finansavimą bei elektros pirkimo-pardavimo sutarčių (PPA) sudarymą.

Anksčiau jis 1,5 metų dirbo „Modus Group“ susijungimų ir įsigijimų vadovu. Taip pat dirbo „Swedbank“ investicinės bankininkystės srityje ir „Civitta“ valdymo konsultacijų skyriuje.

Mariui 2022 m. suteikta CFA akreditacija. Jis yra baigęs ekonomikos studijas Vilniaus universitete (2015 m.) bei turi verslo teisės magistro laipsnį, įgytą Mykolo Romerio universitete (2011 m.).

Vytenis Sušinskas

Investicijų valdytojas

Vytenis turi daugiau nei 5 metų patirtį susijungimų ir įsigijimų sandorių, vertinimo ir modeliavimo srityse. Pagrindinės jo pareigos UAB „Modus Asset Management“ yra vertinimo ir modeliavimas, įsigijimo ir pardavimo sandorių sudarymas, bankinį finansavimas bei elektros pirkimo-pardavimo sutarčių (PPA) sudarymas.

Anksčiau jis dirbo vadovu verslo konsultacijų ir audito bendrovėje EY, „Strategy and Transactions”

Vyteniui 2019 m. suteikta CFA akreditacija. Amsterdamo universitete baigė ekonomikos studijas (2012 m.), CFA Institute (2019 m.) įgijo chartijos turėtojo teises. Taip pat jis turi finansų brokerio licenciją.

Martynas Abečiūnas

Vyr. investicijų analitikas

Martynas turi daugiau nei 5 metų patirtį finansų ir mokesčių patikrinimo bei įmonių verslo vertinimo projektų srityse. UAB „Modus Asset Management“ Martynas vykdo verslo vertinimą ir modeliavimą, finansinio ir mokesčių patikrinimo priežiūrą.

Anksčiau jis daugiau nei 3 metus dirbo „Deloitte“ ir „PwC“ vyresniuoju konsultantu.

Martynas yra įgijęs verslo vadybos bakalauro laipsnį ISM Vadybos ir ekonomikos universitete (2018 m.).

Aleks Valiukevič

Vyr. investicijų analitikas

Aleksas turi daugiau nei 3 metų patirtį privačių įmonių vertinimo, įvairių finansinių priemonių kainų nustatymo, finansinių duomenų analizės ir su KYC susijusių rizikų vertinimo srityse. Pagrindinės jo pareigos UAB „Modus Asset Management“ yra vertinimas ir modeliavimas, makroekonominės aplinkos analizė, įsigijimo ir pardavimo sandorių įgyvendinimas, patikrinimo procesų koordinavimas ir priežiūra, elektros pirkimo-pardavimo sutarčių (PPA) sudarymas.

Anksčiau jis dirbo „Swedbank Robur“ vertinimo specialistu, „Moody's Investors Service“ finansinių duomenų analitiku ir „Swedbank“ Lietuvoje KYC specialistu.

Aleksui 2022 m. suteikta CFA akreditacija. Jis yra baigęs finansų studijas Vilniaus universitete (2019 m.).

Rūta Gabrusėnaitė

Turto valdytoja

Rūta turi daugiau nei 2 metų profesinę mokestinių patikrinimų bei įmonių verslo vertinimo patirtį. Pagrindinės jos pareigos UAB „Modus Asset Management“ yra fondų steigimas, reguliavimas ir ataskaitų teikimas, portfelio stebėjimas ir optimizavimas, verslo vertinimas ir modeliavimas.

Anksčiau Rūta dirbo mokesčių konsultante verslo konsultacijų ir audito bendrovėje „EY Lietuva“ bei asocijuota draudike įmonėje „Prokopius“.

Rūta yra baigusi finansų studijas ISM vadybos ir ekonomikos universitete (2021 m.). Studijų metais dalyvavo „Erasmus“ mainų programoje Prancūzijoje, „IÉSEG School of Management“ universitete (2019 m.).

Pavlo Shalamaha

Techninis vadovas

Pavlo turi daugiau nei 8 metų patirtį energetikos sektoriuje, taip pat patirties projektų valdymo ir konsultavimo (energetinio efektyvumo, techninio patikrinimo vertinimo) srityje. Pagrindinės jo pareigos UAB „Modus Asset Management“ yra susijusios su techniniu įsigyjamų atsinaujinančios energetikos projektų patikrinimu, kokybiško įgyvendinimo užtikrinimu bei veiklos priežiūra.

Anksčiau Pavlo dirbo projektų analitiku „Ekozon Sp z o.o.”, bendrovėje „DNV GL” dirbo jaunesniuoju vėjo energetikos analitiku, vėliau – saulės energetikos grupės vadovu. Taip pat dirbo techninio optimizavimo vadovu bendrovėje „Alpha Solar Sp z o.o”.

Pavlo yra baigęs Varšuvos technologijų universitete baigė energetikos inžinerijos studijas ir įgijo magistro laipsnį (2016 m.). Jis turi projektų valdymo kompetencijos sertifikatą „PM the Energy Way”, DNV GL (2020 m.)

Ieva Punytė

Tvarumo vadovė

Turėdama daugiau nei 7 metų patirtį tvarumo srityje, UAB „Modus Asset Management“ Ieva Punytė koordinuoja ESG srities įgyvendinimą fondų veikloje.

Ieva yra įgijusi tarptautinių santykių bakalauro laipsnį Leideno Universitete Nyderlanduose (2015 m.), taip pat Ekonomikos ir Vystomojo bendradarbiavimo magistro laipsnį (2016 m.).

Lukas Girdvainis

Investicijų analitikas

Lukas turi daugiau nei 2 metų patirtį įsigijimo sandoriuose, verslų vertinime bei įmonių finansuose. Pagrindinės jo pareigos UAB „Modus Asset Management“ yra vertinimas ir modeliavimas, įsigijimo ir susijungimo sandorių įgyvendinimas, taip pat patikrinimo procesų priežiūra bei koordinavimas.

Anksčiau jis dirbo vyresniuoju investicijų analitiku „NDX Group“, vyresniuoju susijungimų ir įsigijimų analitiku „Maxima Grupė“ ir jaunesniuoju buhalteriu „Baltic Assist“.

Lukas baigė finansų studijas ISM Vadybos ir Ekonomikos universitete (2023 m.)

Ugnė Bartašiūtė

Komunikacijos vadovė

Ugnė turi daugiau nei 10 metų patirties komunikacijos, korporatyvinių reikalų ir ESG srityse, jai teko dirbti didelėse tarptautinėse organizacijose energetikos, mažmeninės prekybos, pašto paslaugų, išmaniųjų mobilumo sprendimų sektoriuose. Ji taip pat dirba „Modus Group“ komunikacijos, viešųjų ryšių ir ESG skyriaus vadove bei „Modus Mobility“ rinkodaros, komunikacijos ir viešųjų ryšių skyriaus vadove.

Prieš pradėdamas dirbti UAB „Modus Asset Management“, Ugnė buvo „Lietuvos paštas“ ir „Maxima Group“ komunikacijos vadovė.

Ugnė Vilniaus universitete įgijo politikos mokslų bakalaurą (2014 m.), taip pat Europos studijų magistro laipsnį (2016 m.).

Aurimas Eskis

PPA vadovas

Aurimas turi daugiau nei 10 metų patirties pardavimų ir verslo plėtroje PPA sektoriuje. Taikydamas šią patirtį UAB „Modus Asset Management“ Aurimas yra atsakingas už derybas ir santykių kūrimą su esamais ir potencialiais klientais.

Anksčiau jis dirbo pardavimų projektų vadovu ir pardavimų grupės vadovu bendrovėje „Elektrum Lietuva“

Aurimas yra įgijęs istorijos bakalauro laipsnį Vilniaus universitete (2013).