Fondai

Investuojame į atsinaujinančios energetikos objektus: saulės ir vėjo elektrines.

Clean Energy Infrastructure Fund

„Clean Energy Infrastructure Fund “ (CEIF) yra uždarojo tipo investicinis fondas, skirtas instituciniams ir informuotiesiems investuotojams. CEIF investuoja į saulės ir vėjo projektus Baltijos šalyse, Lenkijoje ir kitose Vidurio Europos šalyse. Fondo tikslas - paspartinti regiono perėjimą prie atsinaujinančios energetikos įgalinant vietinius atsinaujinančios energetikos vystytojus ir sukuriant institucinio lygio investicinę platformą

Pradžios metai
2023

Siektinas fondo investuotojų įsipareigojimų dydis
200 mln. Eur

Faktinis fondo investuotojų įsipareigojimų dydis
85 mln. Eur

Veiklos trukmė
10+1+1 metai

Investavimo geografija
Baltijos šalys, Lenkija, Vidurio Europos šalys

Technologija
Saulės ir vėjo elektrinės, baterijos kaupimo sistemos

Tipas
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas

Modus Remote Solar Fund I

„Modus Remote Solar Fund I“ (MRSFI) yra investicinis fondas, skirtas informuotiesiems investuotojams. MRSFI investuoja į Lietuvoje veikiančias saulės elektrines, kurių generuojama elektros energija parduodama verslo subjektams.

Pradžios metai
2021

Siektinas fondo investuotojų įsipareigojimų dydis
20 mln. Eur

Faktinis fondo investuotojų įsipareigojimų dydis
15 mln. Eur

Veiklos trukmė
5+2+1 metai

Investavimo geografija
Lietuva

Technologija
Saulės elektrinės

Tipas
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas

Modus Poland Solar Fund I

„Modus Poland Solar Fund I“ (MPSFI) yra investicinis fondas, skirtas informuotiesiems investuotojams. MPSFI investuoja į veikiančias saulės elektrines Lenkijoje, kurių generuojama elektra parduodama elektros energijos pirkimo–pardavimo kontraktų (PPA) ar Lenkijos valstybinės organizacijos suteiktų kainos užtikrinimo mechanizmo (CfD) pagrindu.

Pradžios metai
2020

Siektinas fondo investuotojų įsipareigojimų dydis
30 mln. Eur

Faktinis fondo investuotojų įsipareigojimų dydis
37 mln. Eur

Veiklos trukmė
4+2+1 metai

Investavimo geografija
Lenkija

Technologija
Saulės elektrinės

Tipas
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas

Modus Renewable Energy Lithuanian Investments

„Modus Renewable Energy Lithuanian Investments“ (MRELI) yra investicinis subfondas, skirtas profesionaliems investuotojams. MRELI investuoja į veikiančias fotovoltinės saulės elektrines Lietuvoje. Šis fondas suteiks stabilų dividendinį pajamingumą, diversifikaciją nuo įprastinių turto klasių ir apsaugą nuo infliacijos.

Pradžios metai
2019

Siektinas fondo investuotojų įsipareigojimų dydis
3 mln. Eur

Faktinis fondo investuotojų įsipareigojimų dydis
3 mln. Eur

Veiklos trukmė
7+3+2 metai

Investavimo geografija
Lietuva

Technologija
Saulės elektrinės

Tipas
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas