UAB „Modus Asset Management“ gavo Alternatyvių kolektyvinio investavimo subjektų valdytojo (AIFM) licenciją

Be investicijų valdymo, įmonių grupė „Modus Group“ taip pat veikia atsinaujinančios energetikos ir prekybos bei dalijimosi automobiliais srityse.

Tarptautinės įmonių grupės „Modus Group“ įkurtai investicijų valdymo įmonei „Modus Asset Management“ 2017 metų pabaigoje Lietuvos bankas suteikė alternatyvių kolektyvinio investavimo subjektų valdytojo licenciją. Ši licencija suteikia teisę valdyti profesionaliems investuotojams skirtus investicinius fondus.


UAB „Modus Asset Management“ planuoja kreipti investicijas į atsinaujinančiosios energetikos objektus, kurie investuotojams siūlys gerą rizikos ir investicinės grąžos balansą ir nedidelę koreliaciją su kitomis įprastinėmis investicinio turto klasėmis.