Investavimas į tvarią energetiką

Siekiame paspartinti regiono perėjimą prie atsinaujinančiosios energetikos ir sukurti institucinę investavimo platformą.

Pagrindiniai projektų, į kuriuos investuojame, kriterijai:

Atsinaujinančios
energetikos
projektai

Stiprinamas
regiono tvarumas ir
nepriklausomumas

Pajamų
užtikrintumas ilgalaikiais
kontraktais

Diversifikacija
nuo kitų turto
klasių

Renewable energy
projects
 

Strengthening regional
sustainability and
independence
 

Revenue stability via
long-term offtake contracts

Diversification from
other assets classes

Naujienos

Didelė investicijų ir rizikos valdymo patirtis

Kompetentinga komanda, turinti išskirtinės patirties investicijų valdymo, įmonių susijungimų ir įsigijimų bei techninių žinių atsinaujinančiosios energijos sektoriuje.